Priser

Licensprisen er variabel og afhænger af funktionalitet, det aktuelle antal af brugere og benyttet diskplads. Brugere kan betale en engangslicens kombineret med en årlig serviceafgift, eller systemet kan anvendes som en såkaldt ASP løsning, hvor initialinvesteringen er betydeligt mindre, mens der efterfølgende betales en månedlig afgift afhængig af forbruget.

Små investeringer

Brugerne skal blot spare nogle få minutter pr uge, for at systemet tjener sig selv hjem. Dertil kommer de andre besparelser og fordele systemet giver.

Man justerer selv antallet af brugere efter det aktuelle behov.

Licensprisen dækker alle omkostninger til systemets drift i døgnbemandet datacenter, opdateringer og sikkerhedskopiering.

Hvis man ønsker rådgivning i brugen og opsætningen af systemet, betales dette separat.