Dansk version  British version 
 Produkter |  Profil |  Brochurer mm. |  Partnere |  Sikkerhed |  Priser |  Kontakt os 
QA Workflow

Få processerne i kvalitetshåndbogen omsat til praktisk styring og vejledning.


Processerne får nu direkte sammenhæng med udførelsen af arbejdsopgaverne.


Resultater og afvigelser kan nemt monitoreres.

      
 
Systemet - QA workflow
 
Enhederne i systemet er typisk enheder som kunder, divisioner, afdelinger og leverandører.

Brugerroller og adgangsgrupper afgør, hvem der modtager hvilke opgaver i de forskellig workflow, og hvor mange funktioner i systemet den enkelte har adgang til.

Et workflows elementer er dele af arbejdsprocessen, som hver kan have flere muligheder for at grene ud til andre elementer. Et workflow kan genbruges et ubegrænset antal gange med hver sin workflow mappe. Mappen følger de regler og arbejdsgange, der er defineret i det pågældende workflow, og sendes videre til den næste gruppe eller person i arbejdsprocessen. Hvis det ønskes, kan der udskrives autorisationslister til underskrift.

Man kan løbende tilknytte alle former for elektroniske dokumenter til mapperne. Desuden kan der defineres parameter, der svarer, at man skriver bestemte typer oplysninger uden på hver mappe.