Dansk version  British version 
 Produkter |  Profil |  Brochurer mm. |  Partnere |  Sikkerhed |  Priser |  Kontakt os 
OEM / web service

Indbyg TeamLink´s workflow teknologi i andre WEB-løsninger. På denne måde får man nemt indbygget arbejdsprocesser i andre løsninger.


Det er fleksibelt og enkelt at tilpasse og konfigurere processerne.

      
 
Oversigt - Workflow som OEM/Webservice, til HR processer eller andet
 
Flere og flere virksomheder er afhængige af at kunne kommunikere med deres kunder vha. en eller anden form for web-service, som giver nem adgang for de involverede. TeamLink workflow systemet er meget velegnet til at supportere sådanne processer, hvor de involverede parter har behov for at vide, hvordan en given proces udvikler sig; hvem der har gjort hvad og sikre, at manualer og anden relevant information løbende er opdateret.

Et andet eksempel er HR processer (enten in-house eller outsourcede), hvor en given proces skal følges nemt men tæt. Ansættelse af nyt personale, medarbejder samtaler og processer omkring lønregulering kan være illustration heraf.

 
 
TeamLink vil kunne fungere som en "motor", der styrer arbejdsprocesserne, men hvor hele brugerfladen er en anden web-applikation. Der er også mulighed for at benytte TeamLink's brugerflade til alle eller til udvalgte funktioner.

Typisk kan selve proces-behandlingen foregå i en anden web applikations brugerflade, mens hele opsætningen og vedligehold af workflow foregår med TeamLink brugerfladen.